>> SŁOWNIK

Sukcesja czynna

sukcesja czynna – dokumentacja spraw niezakończonych przez sukcesodawcę przejęta przez sukcesora, nieodzowna do jego dalszej bieżącej działalności

dodano: 25.05.2007