>> SŁOWNIK

Sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych

sporządzenie ewidencji materiałów archiwalnych – polega na zarejestrowaniu ich w stosownym spisie zdawczo-odbiorczym, w kolejności zgodnej z nadanym im układem

dodano: 25.05.2007