>> SŁOWNIK

Skorowidz (indeks)

skorowidz (indeks) – pomoc archiwalna zawierająca alfabetyczny  spis nazwisk, nazw miejscowości, terminów i innych haseł rzeczowych występujących w określonym zespole lub zbiorze archiwalnym, z podaniem stron, na których każde hasło spisu można znaleźć

dodano: 25.05.2007