>> SŁOWNIK

Składnica akt

składnica akt – komórka wewnętrzna gromadząca i przechowująca z reguły tylko dokumentację niearchiwalną, znacznie rzadziej także materiały archiwalne dziedziczone lub zdeponowane innych twórców

dodano: 25.05.2007