>> SŁOWNIK

Sieć teleinformatyczna

sieć teleinformatyczna – organizacyjne i techniczne połączenie systemów teleinformatycznych wraz z łączącymi je urządzeniami i liniami telekomunikacyjnymi

dodano: 25.05.2007