>> SŁOWNIK

Rejestracja spraw

rejestracja spraw – wpisywanie do formularza spisu spraw pierwszego pisma wszczynającego daną sprawę z jednoczesnym nadaniem mu odpowiedniego numeru sprawy 

dodano: 25.05.2007