>> SŁOWNIK

Rejestracja pism

rejestracja pism – wpisywanie do dziennika podawczego pism wpływających i pism wychodzących z jednoczesnym nadaniem im kolejnego numeru

dodano: 25.05.2007