>> SŁOWNIK

Registratura

registratura – miejsce rejestracji i przechowywania akt spraw w komórce organizacyjnej do czasu przekazania ich do archiwum zakładowego, składnicy akt lub na makulaturę

dodano: 25.05.2007