>> SŁOWNIK

Przetwarzanie danych osobowych

przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na tych danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych

dodano: 25.05.2007