Archiwistyka_tlo
Artykuły > O-S > Przetwarzanie danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych
przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na tych danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych
25.05.2007
strzałka do góry