>> SŁOWNIK

Proweniencja

proweniencja – zasada przynależności zespołowej nakazująca ścisły związek materiałów archiwalnych tworzących zespół archiwalny z jego twórcą

dodano: 25.05.2007