>> SŁOWNIK

Prawo archiwalne

prawo archiwalne – zespół norm prawnych regulujących zasady i tryb postępowania z dokumentacją oraz określający system organizacji działalności archiwalnej i kompetencje organów administracji rządowej w tym zakresie

dodano: 25.05.2007