>> SŁOWNIK

Pismo wpływające (wchodzące)

pismo wpływające (wchodzące) – pismo otrzymane i zarejestrowane przez kancelarię  urzędu (instytucji) lub referenta

dodano: 25.05.2007