>> SŁOWNIK

Pismo urzędowe

pismo urzędowe – pismo sporządzone w urzędzie (instytucji) z zachowaniem ustalonych form uwierzytelniających pismo

dodano: 25.05.2007