>> SŁOWNIK

Pion ochrony

pion ochrony – wyodrębniona, wyspecjalizowana komórka organizacyjna do spraw ochrony informacji niejawnych, kierowana przez pełnomocnika ochrony

dodano: 25.05.2007