>> SŁOWNIK

Państwowy zasób archiwalny

państwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne stanowiące zasób archiwów państwowych, przechowywane w archiwach państwowych wyodrębnionych, w archiwach zakładowych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przejmowane przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych w momencie ustania  ich działalności, a także materiały archiwalne wybitnych osób fizycznych oraz znaczących dla historii Polski rodzin i rodów, uzyskiwane w drodze kupna lub darowizn

dodano: 25.05.2007