Operat ewidencyjny
operat ewidencyjny – zbiór złożony z map, rejestrów, zestawień gruntów, spisów alfabetycznych, skorowidzów, działek oraz dokumentów uzasadniających wpisy do rejestrów dotyczy jednego obrębu

więcej...

Opisanie materiałów archiwalnych
opisanie materiałów archiwalnych – polega na umieszczeniu na każdej teczce aktowej: a) nazwy jednostki organizacyjnej, w której dane materiały powstały, b) symbolu klasyfikacyjnego  i kwalifikacyjnego według wykazu akt, c) tytułu teczki tożsamego z hasłem klasyfikacyjnym z rzeczowego wykazu akt, d) rocznych dat krańcowych, e) sygnatury teczki, f) liczby stron w teczce

więcej...

Państwowy zasób archiwalny
państwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne stanowiące zasób archiwów państwowych, przechowywane w archiwach państwowych wyodrębnionych, w archiwach zakładowych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz przejmowane przez archiwa państwowe od niepaństwowych jednostek organizacyjnych w momencie ustania  ich działalności, a także materiały archiwalne wybitnych osób fizycznych oraz znaczących dla historii Polski rodzin i rodów, uzyskiwane w drodze kupna lub darowizn

więcej...

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – składa się z zasobu centralnego i zasobów wojewódzkich, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15