>> SŁOWNIK

Niepaństwowy zasób archiwalny

niepaństwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego; dzieli się na ewidencjonowany i nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

dodano: 24.05.2007