>> SŁOWNIK

Nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu

nadanie materiałom archiwalnym właściwego układu – polega na ułożeniu teczek spraw zgodnie ze struktura organizacyjną jednostki organizacyjnej, obowiązującą w czasie, w którym materiały te powstały, w ramach poszczególnych komórek organizacyjnych według kolejności symboli klasyfikacyjnych wykazu akt

dodano: 24.05.2007