>> SŁOWNIK

Materiały archiwalne

materiały archiwalne – przekazy źródłowe określonych twórców zespołów archiwalnych mające znaczenie historyczne i z tego tytułu wieczyście przechowywane najpierw u ich twórców, później w archiwach państwowych

dodano: 24.05.2007