>> SŁOWNIK

Komórka merytoryczna

komórka merytoryczna – właściwa komórka organizacyjna aktotwórcy, do zadań której – zgodnie z regulaminem organizacyjnym – należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danej sprawy i która powinna posiadać całość materiałów (akt) w tym zakresie

dodano: 24.05.2007