Kancelaria
kancelaria – wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca czynności kancelaryjne takie, jak przyjmowanie wpływów, przekazywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym i referentom, ekspedycja przesyłek wychodzących itp.

więcej...

Kancelaria tajna
kancelaria tajna – wyodrębniona komórka organizacyjna podległa bezpośrednio pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych, odpowiedzialna za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentacji niejawnej zawierającej informacje stanowiące tajemnicę państwową lub służbową

więcej...

Klasyfikacja
klasyfikacja – podział dokumentacji na grupy rzeczowe ustalone przez twórcę zespołu w jednolitym  rzeczowym wykazie akt prze nadanie jednostkom archiwalnym stosownych symboli klasyfikacyjnych

więcej...

Klucze kryptograficzne
klucze kryptograficzne – ciąg symboli, od którego w sposób istotny zależy wynik działania algorytmu kryptograficznego

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6