Nośnik papierowy
nośnik papierowy – zgodny z Polskimi Normami arkusz papieru, na którym umieszczona jest treść dokumentu, pisma, opracowania itp.

więcej...

Nośnik informatyczny
nośnik informatyczny – dyskietka, taśma magnetyczna lub inny nośnik, na którym zapisano w formie elektronicznej treść dokumentu, pisma itp.

więcej...

Niepaństwowy zasób archiwalny
niepaństwowy zasób archiwalny – obejmuje materiały archiwalne, które nie są własnością państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego; dzieli się na ewidencjonowany i nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny

więcej...

Nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności wybitnych osób fizycznych, stanowiące własność tych osób lub ich prawnych następców

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6