>> SŁOWNIK

Instrukcja kancelaryjna

instrukcja kancelaryjna – obejmuje przepisy normujące zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowania  z dokumentacją do momentu przekazania jej do archiwum zakładowego lub składnicy akt

dodano: 24.05.2007