Jednostka archiwalna
jednostka archiwalna – odrębna fizycznie jednostka dokumentacji (księga, teczka, poszyt, mapa, fotografia, krążek taśmy magnetofonowej i filmowej, dyskietka itp.)

więcej...

Jednolity rzeczowy wykaz akt
jednolity rzeczowy wykaz akt – wykaz haseł rzeczowych akt oznaczonych symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt; służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania akt

więcej...

Inwentarz zespołu archiwalnego
inwentarz zespołu archiwalnego -  systematyczny ciąg opisu jednostek archiwalnych wytworzonych przez twórcę zespołu i zgodny zazwyczaj z układem tych jednostek w kancelarii lub registraturze

więcej...

Inwentarz kartkowy
inwentarz kartkowy – inwentarz zespołu (zbioru) lub jego części sporządzony na znormalizowanych kartach inwentarzowych, stanowiący podstawę do opracowania inwentarza książkowego danego zespołu archiwalnego

więcej...

 Strona  1   2