Abator
Aparat do katalitycznego utleniania tlenku etylenu

więcej...

Aerator
Komora do przewietrzania zbiorów

więcej...

Ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny
ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny – tworzą materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności, ważnych dla życia publicznego i gospodarczego, niepaństwowych jednostek organizacyjnych takich, jak partie polityczne, związki zawodowe, kościół katolicki oraz inne kościoły i związki wyznaniowe, fundacje, różnego rodzaju stowarzyszenia i towarzystwa,  organy samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacje społeczne i spółdzielcze, a także prywatne uczelnie, instytuty naukowe, banki, instytucje ubezpieczeniowe oraz wielkie przedsiębiorstwa i korporacje gospodarcze

więcej...

Ewidencjonowanie
ewidencjonowanie – rejestrowanie, wpisywanie do odpowiednich pomocy kancelaryjnych spraw i pism

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11