Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Likwidacja lub upadłość pracodawcy a dokumentacja pracownicza
Likwidacja lub upadłość pracodawcy a dokumentacja pracownicza
 INFORMACJA NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ OSOBOWĄ I PŁACOWĄ W PRZYPADKU LIKWIDACJI LUB UPADŁOŚCI PRACODAWCY
   https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/5182-spos%C3%B3b-post%C4%99powania-z-dokumentacj%C4%85-osobow%C4%85-i-p%C5%82acow%C4%85-w-przypadku-likwidacji-lub-upad%C5%82o%C5%9Bci-pracodawcy
06.05.2020
strzałka do góry