Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym
Adam Szkurłat, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postępowaniu cywilnym, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Janusza Jankowskiego, Katedra Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 113
http://prawo.vagla.pl/files/mgr_a_szkurlat.pdf                                  (dostęp z 28.03.2020) https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/f34.pdf
28.03.2020
strzałka do góry