Archiwistyka_tlo
Artykuły > Prawne > Zasady techniki prawodawczej
Zasady techniki prawodawczej
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000283                                                                        (dostęp z 13.04.2019) 
13.04.2019
strzałka do góry