Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Co się dzieje z archiwum w Internecie?
Co się dzieje z archiwum w Internecie?
Marcin Wilkowski, Co  się dzieje z archiwum w Internecie? Kilka wątków teoretycznych, w: Archiwistyka Społeczna, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 17
"Internet jest naturalną przestrzenią rozwoju archiwum społecznego. O tym jakw praktyce wykorzystać go można w działalności archiwalnej piszę w częścipodręcznikowej, w artykule: Archiwum społeczne w internecie. Warto jednakspojrzeć na internet nie tylko z perspektywy narzędzi pozwalających na udostępnianiezbiorów, ale także zastanowić się, jak cyfrowa przestrzeń zmieniaich status oraz model ich wykorzystywania.Jednym z najważniejszych wyzwań związanych z udostępnianiem w interneciezbiorów archiwalnych jest ich dekontekstualizacja. Inaczej niż w tradycyjnymarchiwum, w internecie oryginalne znaczenie, nadawane w ramachopisu tworzonego przez archiwistę, może zostać bardzo łatwo oderwane oddokumentu. Dotyczy to szczególnie fotografii, które same w sobie nie przekazująinformacji ani o autorze zdjęcia, ani też często o miejscu czy celuw jakim powstały. Oryginalny podpis na rewersie zdjęcia pozwala odczytaćje w odpowiednim, historycznym kontekście. Jeśli takie zdigitalizowane zdję-cie zostanie skopiowane ze strony archiwum i rozpowszechnione na innychstronach bez odpowiedniego opisu, jego znaczenie może zostać zafałszowane.Czytelnik korzystający ze zbiorów udostępnianych na miejscu przegląda jezawsze w ramach określonego porządku (np. kolekcji, teczek itp.), odwzorowującychnp. strukturę administracyjną określonej instytucji czy przebiegdokumentowanych wydarzeń. Chociaż schemat ten przenoszony jest do internetu,zbiory w formie cyfrowej mogą być w łatwy sposób z niego wyjęte. (...)"      Źródło:   http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/9.Archiwa_spoleczne_podrecznik_Wilkowski_1.pdf                         (dostęp z 14.09.2017) 
14.09.2017
strzałka do góry