Archiwistyka_tlo
Artykuły > Informatyka w archiwum > Informatyzacja administracji publicznej
Informatyzacja administracji publicznej
Ganczar Małgorzata, Informatyzacja admininistracji publicznej, Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, wyd. CeDeWu, 2009
Książka przybliża rozwój i istotę e-administracji oraz w sposób przystępny omawia możliwości wykorzystania Internetu jako środka komunikacji obywateli i przedsiębiorcówz instytucjami publicznymi.W książce przedstawiono m.in.:- rozwój, założenia i podstawy prawne elektronicznej administracji,- Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oferującą e-usługi publiczne dla przedsiębiorców i obywateli,- podpis elektroniczny,- wykorzystanie komunikacji elektronicznej w procedurze administracyjnej oraz zamówieniach publicznych,- e-Podatki,- dostęp do informacji publicznej.
20.08.2015
strzałka do góry