Archiwistyka_tlo
Moduł kodów kreskowych
Moduł kodów kreskowych systemu "Archiwum zakładowe" firmy Arisco
ACZYTNIKI – moduł, umożliwiający identyfikację teczek i spisów wg kodów kreskowych. Zastosowanie takiego rozwiązania w sposób bezpośredni wpływa na szybkość zarządzania dużymi zasobami teczek w archiwach zakładowych. Głównym założeniem, jaki przyświecał wprowadzeniu nowego modułu, było indywidualne przyporządkowanie kodu kreskowego dla każdej zaewidencjonowanej w bazie danych teczki. Sposób nadawania kodów kreskowych zależy od zdefiniowanego przez użytkownika wzorca kodów. Wzorce kodów dają gwarancję wdrożenia przyjętego w danej jednostce schematu opisywania wg symbolów ewidencjonowanych teczek. Moduł współpracuje ze stacjonarnym czytnikiem kodów kreskowych SYMBOL LS 2208 oraz z drukarkami termotransferowymi:ZEBRA TLP 2844ZEBRA GK420t
08.03.2014
strzałka do góry