Archiwistyka_tlo
Prezentacja systemu EZD
Prezentacja systemu EZD i możliwości jego rozwoju w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego i realizacji zadańkoordynowanych przez Ministra Osiem lat EZD w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie podsumowanie, ocena, refleksje, co osiągneliśmy, do czego zmierzamy   
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Moje%20dokumenty/Downloads/prezentacja_EZD_-MF%20(2).pdf                                                                                                                                 (dostęp z 29.04.2020)    https://ezd.gov.pl/www/ezd/elearning   http://ezd.it.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/268/2017/10/Podrecznik_uzytkownika_systemu_EZD_PUW.pdf
29.04.2020
strzałka do góry