Archiwistyka_tlo
Informatyka medyczna
Ryszard Tadeusiewicz, Informatyka medyczna, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, ss. 228
http://otworzksiazke.pl/images/ksiazki/informatyka_medyczna/informatyka_medyczna.pdf                                                                                                  (dostęp z 28.03.2020) 
28.03.2020
strzałka do góry