Archiwistyka_tlo
Humanista - inżynier
Marzena Żurek, Humanista - inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki, w: Dydaktyka informatyki, Nr 13, Uniwersytet Rzeszowski, 2018
https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/3930/6%20%C5%BCurek-humanista-in%C5%BCynier.pdf?sequence=1&isAllowed=y                                                                                                                                 (dostęp z 12.01.2020)   Tutaj pozwolę sobie na kilka uwag. Informatyka jako nauka wydzieliła się swojego czasu z matematyki i nadal się nią posiłkuje. Oznacza to moim zdaniem, że osoba bez przygotowania matematycznego na poziomie wyższym nie będzie nigdy informatykiem, informatyka bowiem to głównie algoryytmy, tak samo zresztą jak informatykowi trudno jest być humanistą (aczkolwiek żyjemy w czasach, w których najlepszymi humanistami są przedstawiciele nauk technicznych). Oczywiście w branży IT świetnie sprawdzają się humaniści, a w przypadku archiwistów wysokie kompetencje cyfrowe są wręcz niezbędne, jednak nadal będą to archiwiści z przygotowaniem informatycznym. W tym miejscu polecam filmik w serwisie YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=KmXnFSkyOvA  Wprawdzie w programie studiów archiwistyki znajduje się informatyka archiwalna, jednak to zdecydowanie za mało aby uważąć siebie za informatyka. Daje za to całkiem niezłe kompetencje cyfrowe, które z powodzeniem można później rozwijać, tymbardziej że informatyka to bardzo szeroka dziedzina.    https://pilsudski.org/pl/instytut-cyfrowy/pracownia-digitalizacji   http://archiwistyka.pl/artykuly/informatyka_w_archiwum/1178
12.01.2020
strzałka do góryaaaaaaaaaaaaa