Archiwistyka_tlo
Archiwum Internetu
Filip Kłębczyk, Monika Jędralska, Serwis "Archiwum Internetu" na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych, w: Biuletyn EBIB, Nr 1 (128), Archiwizacja Internetu, 2012
 "Streszczenie: Artykuł stanowi analizę możliwości oraz działań podejmowanych w zakresie archiwizacji i późniejszego udostępniania polskich zasobów internetowych. Istotne dla tego procesu są nie tylko ograniczenia finansowe i techniczne, ale również uregulowania prawne, które w znacznym stopniu wyznaczają ramy, zwłaszcza etapu udostępniania zgromadzonych danych. W artykule dokonano przeglądu zagranicznych doświadczeń w obszarze archiwistyki internetowej oraz technik stosowanych powszechnie w archiwizacji i udostępnianiu tego typu treści. Omówiono również polski projekt „Archiwum Internetu”, prowadzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowe – podstawy prawne jego realizacji, stan obecny oraz kierunki rozwoju tego projektu i podobnych."     Źródło: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_jedralska.pdf                                                                              (dostęp z 21.10.2018) 
21.10.2018
strzałka do góry