Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Zasada proweniencji w dobie dokumentacji elektronicznej
Zasada proweniencji w dobie dokumentacji elektronicznej
Bartosz Nowożycki, Zasada proweniencji w dobie dokumentacji elektronicznej, [w:] Zasada zespołowości w praktyce Archiwów Państwowych. Studia i materiały, Warszawa 2017, s. 94-109
https://www.academia.edu/35465014/Zasada_proweniencji_w_dobie_dokumentacji_elektronicznej_w_Zasada_zespo%C5%82owo%C5%9Bci_w_praktyce_Archiw%C3%B3w_Pa%C5%84stwowych._Studia_i_materia%C5%82y_Warszawa_2017_s._94-109?email_work_card=view-paper                                                                                                                              (dostęp z 29.04.2020) 
29.04.2020
strzałka do góry