Archiwistyka_tlo
Ekspertyza archiwalna akt
Łukasz Wróblewski, Ekspertyza archiwalna akt w Polsce. Określenie treści pojęcia, Problemy archiwów
"Celem niniejszego tekstu jest analiza pojęcia ekspertyza archiwalnaw polskiej literaturze archiwalnej. Opisano w nim definicje oraz sposobypojmowania tej ważnej czynności archiwalnej zasadniczo pomijająckwestię jej przeprowadzania a więc procedury. W trakcie przygotowywaniatego artykułu wykorzystano przepisy prawne, instrukcje metodyczneoraz literaturę naukową. Z pozoru może wydawać się, że treść pojęcia ekspertyza archiwalnanie należy do kwestii dyskusyjnych. Bliższe zapoznanie się z opraco- waniami naukowymi oraz przepisami metodycznymi wskazuje jednak, że omawiany termin nie był rozumiany jednakowo. Dlatego ukazanieróżnic między istniejącymi wyjaśnieniami tego terminu powinno ułatwićzrozumienie istoty i funkcji ekspertyzy archiwalnej. Jeśli artykuł spo- woduje dyskusję to będzie to tylko z korzyścią dla problematyki. (...)"   Źródło: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/19623/1/arp-2013-09.pdf                                                                      (dostęp z 20.08.2019)   Przy okazji polecam link: http://www.sas-sap.com/andrzejewski_2017.pdf 
20.08.2019
strzałka do góry