Archiwistyka_tlo
Artykuły > Artykuły i felietony > Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?
Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?
Marcin Wilkowski, Archiwa webu otwarte na współpracę z użytkownikami?, w: Biuletyn EBIB, Nr 183, 2018
"Streszczenie: Instytucje archiwizujące web oraz środowisko naukowe są równorzędnymi partnerami w rozwijaniuteorii archiwalnej webu oraz metod jego zachowywania i badania. Archiwa webu wciąż jednak nieotwierają się na wiedzotwórczy wkład użytkowników w ich tworzenie i rozwijanie. W artykule naszkicowanoobraz współczesnej archiwistyki webu w kontekście współpracy między instytucjami i środowiskiem akademickima jednostkami i społecznościami zainteresowanymi zabezpieczaniem wybranych historycznych zbiorówWWW i korzystaniem z ich archiwów."     Źródło:  http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/674/812                                                                    (dostęp z 5.01.2019)     
05.01.2019
strzałka do góry