ministerstwo sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U. 2003 nr 204 poz. 1987).

więcej...

ministerstwo sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1122).

więcej...

ministerstwo sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602).

więcej...

mswia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji (Dz.U. 1999 nr 18 poz. 161).

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5