mpips

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286).

więcej...

sejm

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r., (tekst ujednolicony) Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673.
Przepisy ogólne

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5