mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016).

więcej...

mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240).

więcej...

mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284).

więcej...

sejm

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r.
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r., (tekst ujednolicony) Dz.U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673.
Przepisy ogólne

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5