mswia

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji (Dz.U. 1999 nr 18 poz. 161).

więcej...

ministerstwo sprawiedliwości

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym (Dz.U. 1999 nr 57 poz. 602).

więcej...

mpips

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz.U. 1998 nr 115 poz. 744).

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5