archiwum_panstwowe

Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r.

Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zakresu obowiązków zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

więcej...

archiwum_panstwowe

Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskażówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych.

więcej...

mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 116).

więcej...

mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375).

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5