archiwum_panstwowe

Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r.

Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskażówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych.

więcej...

mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284).

więcej...

mkidn

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240).

więcej...

archiwum_panstwowe

Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r.

Decyzja Nr 3 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie zakresu obowiązków zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5