Dokument elektroniczny w archiwum


Dokument elektroniczny w archiwum. Metody postępowania, dobre praktyki i techniki zarządzania, Konferencja, Warszawa 5-6 października 2017

więcej...

Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją


III Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 KRONIKA NAUKOWA

więcej...

XIV Konferencja SAWS


XIV Konferencja Stowarzyszenia Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości, Sopot, 25-28.04.2017 r.

więcej...

Archiwa Społeczne

 

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych, 1-3 kwietnia br. 

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48