Nowe funkcje archiwów

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Nowe funkcje archiwów"

Poznań, 24-25 październik 2013 r.

więcej...

Archiwum Jana Kułakowskiego

 

Dnia 6 listopada br. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwóww Państwowych odbyła się uroczystość przekazania Archiwum Jana Kułakowskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych.

więcej...

Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach

Seminarium: Specyfika ewidencjonowania zabytków archeologicznych w muzeach a model, procedury, praktyka.

 

28 listopada 2013 r., Warszawa 

więcej...

STARE KSIĄŻKI - NOWE BIBLIOTEKARSTWO
Seminarium z cyklu: ZBIORY SPECJALNE. Edycja I: stare druki, kartografia, archiwalia

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46