Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych.


Tomasz Bilski, Pamięć. Nośniki i systemy przechowywania danych, wyd. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008

więcej...

Wokół metodyki archiwalnej


Wokół metodyki archiwalnej, Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej, red. Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Mateusz Zmudziński, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018, 366

więcej...

Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych


Dorota Chromicka, Danuta Descours, Andrzej Kaucz i in, Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych, red. Grażyna Szpor, wyd. LEX Wolters Kluwer business, Warszawa 2013

więcej...

Czynniki rozwoju elektronicznej administracji


Robert Perdał, Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, w: Studia i Prace z Geografii i Geologii, Nr 42, wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2014, ss. 282

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17