podręcznik_dla_archiwisty_instytucji_polskiej_na_obczyznie

Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie

Opracowanie zbiorowe, red. nauk. J. Krochmal, Warszawa 2006.
Poradnik napisany w przystępnej formie ma służyć pomocą dla archiwistów prowadzących archiwa polskie za granicą. Omówiono w nim podstawową terminologię archiwalną, zasady postępowania z materiałami przejmowanymi  i pozyskiwanymi do archiwum, ich ewidencjonowania oraz udostępniania archiwaliów w pracowni naukowej, a także w formie kwerend, publikacji, wystaw, w Internecie.

więcej...

archiwista_polski

Archiwista Polski

Wyd.:Kwartalnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.
Wydawnictwo poświęcone działalności archiwów i archiwistów oraz studiom nad archiwaliami. Ponieważ czasopismo wydawane jest przez SAP, siłą rzeczy dużo miejsca poświęca działalności stowarzyszenia.

więcej...

teki_archiwalne

Teki archiwalne

Wyd.:Archiwum Akt Nowych.
Redaktorem naczelnym czasopisma jest Edward Kołodziej. Wznowienie po kilkuletniej przerwie pisma, wydawanego wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

więcej...

Miscellanea

Miscellanea Historico-Archivistica

Wyd.:Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych. 
Rozległe studia historyczne, kancelaryjne i archiwalne oraz materiały źródłowe, wydawane wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Archiwum Głównym Akt Dawnych.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20