Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013


Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, wyd. AP w Białymstoku, Białystok 2013

więcej...

Poradnik dla personelu kancelarii tajnej


Marek Anzel, Poradnik dla personelu kancelarii tajnej, wyd. PUH "One", Poznań 2011

więcej...

Ochrona zasobu archiwów kościelnych


Ochrona zasobu archiwów kościelnych, red. Anna Laszuk, Warszawa 2012

więcej...

Wprowadzenie do historii cyfrowej


Marcin Wilkowski, Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk 2013 - publikacja elektroniczna.

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20