Archives in the New Age


Archives in the New Age. The Strategic Problems of Automatization of Archives. Papers of the International Conference

więcej...

Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki


Zawitkowska V., Wlaźlak W., Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 144

więcej...

Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013


Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, wyd. AP w Białymstoku, Białystok 2013

więcej...

Poradnik dla personelu kancelarii tajnej


Marek Anzel, Poradnik dla personelu kancelarii tajnej, wyd. PUH "One", Poznań 2011

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16