Archiwa Społeczne w Polsce


Archiwa Społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2016 Publikacja dostęna w wersji elektronicznej na stronie archiwa.org.

więcej...

Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce


Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie, red. Dorota Drzewiecka i Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, 150

więcej...

Archiwista cyfrowy i infobroker


Archiwista cyfrowy i infobroker. Kształcenie, sylwetka, wyzwania, red. Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, wyd. Antykwa, Kraków 2016, ss. 124 

więcej...

Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii


Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, praca zbiorowa, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 158

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20