Nowe wyzwania archiwów


Marlena Jabłońska, Nowe wyzwania archiwów. Komunikacja społeczna i public relations, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016

więcej...

Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum
Anna Sobczak, Między tradycyjnym a wirtualnym archiwum, Narodziny cyfrowej tożsamości archiwów w Niemczech, Szczecin-Warszawa 2014. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

więcej...

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie


Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instukcja archiwalna w praktyce, wyd. PRESSCOM, 2013

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16