Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii


Archiwistyka cyfrowa i nauki pomocnicze historii w edukacji archiwalnej. Problemy dydaktyki archiwistyki, praca zbiorowa, wyd. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 158

więcej...

Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów


Veslava Osińska, Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów, wyd. SBP, Warszawa 2010, ss. 183

więcej...

Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej


Monika Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Z problematyki zarządzania dokumentacją szkoły wyższej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. Krzysztofa Stryjkowskiego, Poznań 2015 

więcej...

Archiwa bieżące


Archiwa bieżące, Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17