Archiwa bieżące


Archiwa bieżące, Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania, red. Marlena Jabłońska, wyd. Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015

więcej...

O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku


O archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku, wyd. Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocław 2016

więcej...

Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty


"Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty" - księga jubileuszowa prof. dr hab. Haliny Robótki dostępna on-line

więcej...

Archiwa społeczne


Archiwa społeczne. Stan obecny i perspektywy., Ośrodek KARTA, publikacja w formacie pdf

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16