Słownik biograficzny archiwistów polskich

 

Słownik biograficzny archiwistów polskich, T. III, praca zbiorowa, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017

więcej...

Dekada przed archiwistyką społeczną


Zbigniew Gluza, Dekada przed archiwistyką społeczną, w: "Archiwistyka Społeczna", wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 7

więcej...

Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii


Maria Zuzanna Jaśkowska, Archiwa uniwersytetów w Hiszpanii: organizacja, zasób i działalność, doktorat napisany pod kierunkiem prof. Ireny Mamczak-Gadkowskiej w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Poznań 2015

więcej...

Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie


Piotr Józefiak, Archiwa bankowe na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie, w: Pamiętnik xv Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki "Od pergaminu do blu-raya", red. Hadrian Ciechanowski, Toruń 10-12 IV 2013 ss. 95-100

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17