Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013


Marek Kietliński, Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, wyd. AP w Białymstoku, Białystok 2013

więcej...

Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki


Zawitkowska V., Wlaźlak W., Archiwa i kancelarie w służbie Kościoła i nauki, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 144

więcej...

Archives in the New Age


Archives in the New Age. The Strategic Problems of Automatization of Archives. Papers of the International Conference

więcej...

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie


Regliński Andrzej, Zarządzanie dokumentacją w urzędzie. Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instukcja archiwalna w praktyce, wyd. PRESSCOM, 2013

więcej...

 Strona  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15